Slovensky
English

Najnovšie fotografie
Nová fotografiaNová fotografiaNová fotografiaNová fotografia

Rozvoj cyklodopravy - príspevok k zlepšeniu kvality ovzdušia

Žiadateľ: o.z. Cykloklub Poľana Detva
Projekt podporila: Nadácia Ekopolis Banská Bystrica v rámci blokového grantu pre MVO
financovaného Finančným mechanizmom EHP, Nórskym finančným
mechanizmom a štátnym rozpočtom SR
Rok realizácie: 2009 - 2010

 

Aktivity projektu:

 1. Informačno-vzdelávacie aktivity:
  zamerané na laickú aj odbornú verejnosť (semináre, pracovné stretnutia, letáky, plagáty, web, cyklopodujatia v rámci európskeho týždňa mobility)


  Seminár k budovaniu Rimavskej zelenej cesty - Hrachovo, 2. apríla 2009


  Cyklofest 2009 Rimavská Sobota - Veľké Teriakovce, 25. septembra 2009

 2. Advokačná činnosť:
  pre zintenzívnenie obhajoby občianskych záujmov v oblasti riešenia cyklodopravy
 3. Mapovanie územia Banskobystrického kraja:
  zmapovanie a spracovanie návrhu vedenia cyklotrás v kraji (využiteľné pre prípravu projektov na budovanie cyklotrás)
 4. Rimavská zelená cesta:
  realizácia modelovej trasy na úseku Rimavskej zelenej cesty medzi mestom Rimavská Sobota a obcou Veľké Teriakovce

Myšlienku projektu podporujeme pod názvom Cyklomobilita, čo je iniciatíva za:

Viac informácií na www.cyklo.sk.


pridané: 16. novembra 2009, zobrazené: 1769 krát

- späť -


Odkazy
odkaz


odkaz


odkaz


Page By Peter Boháčik (c) 2009. XHTML 1.0, CSS 2.0, optimalizované pre rozlíšenie 1024x768 a vyššie
HTML valid CSS valid
(c) Občianske združenie OZVENY 2010