Slovensky
English

Najnovšie fotografie
Nová fotografiaNová fotografiaNová fotografiaNová fotografia

Zdieľať

Aktivity projektu

1. Stavebno - technické zabezpečenie objektu kultúrnej pamiatky:


1.1 Výber dodávateľov na stavebnú a inžiniersku činnosť počas rekonštrukcie
1.2.Statické zabezpečenie budovy vodného mlyna
1.3.Obnova murív
1.4 Rekonštrukcia strechy
1.5 Klampiarske, tesárske a stolárske práce
1.6 Výmena existujúcich a zavedenie nových inžinierskych a technických sietí
1.7 Výmena okien a dverí
1.8 Rekonštrukcia fasády
1.9 Úprava okolia kultúrnej pamiatky

 

2. Zmena užívania stavby:


2.1 Výber dodávateľov
2.2 Regenerácia a obnova pôvodného technologického zariadenia
2.3 Vybudovanie deliacich priečok, krbu a pece
2.4 Vybudovanie podkrovných priestorov
2.5 Výmena podláh
2.6 Úprava povrchov v interiéri

 

3. Zriadenie prezentačného centra s potrebným vybavením:


3.1 Výber dodávateľov
3.2 Zozbieranie historických podkladov a materiálov - etnografický prieskum regiónu
3.3 Spracovanie informačných tabúľ
3.4 Inštalácia expozícií
3.5 Vybudovanie školiacich priestorov s príslušnými sociálnymi priestormi
3.6 Zariadenie tvorivých dielní, vzdelávacej a informačnej miestnosti
3.7 Kolaudácia


Ďalšie aktivity, nevyhnutné pre úspešnú realizáciu projektu a informovanie verejnosti:


4. Manažment projektu: (vykonávajú 2 pracovníci združenia a 1 zamestnanec)

5. Publicita projektu:


(publikované: 10. novembra 2009
zobrazené: 6246 krát)Odkazy
odkaz


odkaz


odkaz


Page By Peter Boháčik (c) 2009. XHTML 1.0, CSS 2.0, optimalizované pre rozlíšenie 1024x768 a vyššie
HTML valid CSS valid
(c) Občianske združenie OZVENY 2010