Slovensky
English

Najnovšie fotografie
Nová fotografiaNová fotografiaNová fotografiaNová fotografia

Posilnenie činnosti Partnerstva Gemer - Malohontu na riešenie sociálnej inklúzie v meste a okrese RS

Žiadateľ: o.z. Partnerstvo Gemer - Malohontu Rimavská Sobota
Projekt podporil: Európsky scoiálny fond - Fond sociálneho rozvoja
Rok realizácie: 2008

 

Aktivity projektu:

  1. Vybavenie partnerstva technikou, zabezpečenie priestorov
  2. Úvodná prezentácia projektu
  3. Činnosť kancelárie o.z. Partnerstvo Gemera - Malohontu
  4. Činnosť komunitných konzultantov
  5. Identifikácia potrieb v oblasti sociálnej inklúzie a zamestnanosti
  6. Posilnenie a budovanie kapacít partnerstva
  7. Záverečná prezentácia projektu

Medzi hlavné aktivity projektu patrila činnosť 5 komunitných konzultantov, ktorí pôsobili priamo v teréne na území celého okresu Rimavská Sobota.

Cieľovou skupinou projektu boli rôzne komunity s dôrazom Rómov, nezamestnaných, mimovládne organizácie, obce a miestnych lídrov.

Činnosť komunitných konzultantov spočívala v aktivizácii komunít, vedení stretnutí a poskytovaní poradenstva pri písaní projektov. Jedným z nich bola aj naša pracovníčka Miroslava Kubaliaková, ktorej naše združenie poskytovalo počas projektu kancelárske priestory, technické a materiálne vybavenie.

 

Komunitní konzultanti a ich pôsobnosť v rámci okresu RS:


meno a priezvisko: územie pôsobnosti (mestá, obce, mikroregióny):
Katarína Véghová Rimavská Sobota
Milada Kochanová Tisovec, Klenovec, Hnúšťa a ich blízkeho okolia
Miroslava Kubaliaková mikroregióny Rimava a Rimavica,Teplý Vrch a Suchánska
Dolina
Ing. Andrej Boros mikroregióny Medveš, Palócska Vrchovina a Údolie Gortvy
Ing. Gabriel Molnár mikroregióny Dolný Gemer, Pri Slanej, Blžská Dolina a Valická
Dolina

 

Veľkým prínosom pre cieľovú skupinu projektu i členov partnerstva boli vzdelávacie aktivity zamerané na posilnenie a budovanie kapacít partnerstva. Školenia boli zamerané na finančné riadenie projektov, administráciu a zúčtovanie projektov, na prípravu mimovládnych organizácií na efektívne fungovanie a medzi sektorovú spoluprácu a na verejné obstarávanie.


pridané: 16. novembra 2009, zobrazené: 1841 krát

- späť -


Odkazy
odkaz


odkaz


odkaz


Page By Peter Boháčik (c) 2009. XHTML 1.0, CSS 2.0, optimalizované pre rozlíšenie 1024x768 a vyššie
HTML valid CSS valid
(c) Občianske združenie OZVENY 2010