Slovensky
English

Najnovšie fotografie
Nová fotografiaNová fotografiaNová fotografiaNová fotografia

História (a spôsoby obživy našich predkov) hrou

Projekt podporila: Nadácia SPP
Finančný príspevok: 2 000,- EUR
Rok realizácie: 2011

 

Hlavným cieľom projektu bolo podporiť rozvoj historického a kultúrneho dedičstva regiónu Malohont a priblížiť ho miestnym obyvateľom i návštevníkom regiónu interaktívnou formou v priestoroch vodného mlyna v obci Veľké Teriakovce.

 

Aktivity projektu:

  1. Stretnutia projektového tímu
    Dobrovoľníci nášho združenia v spolupráci s ďalšími dobrovoľníkmi z obce Veľké Teriakovce a okolia (občianske združenia, aktívni občania, deti, učitelia a ďalší) sa niekoľkrát stretli v priestoroch mlyna a spoločne vymysleli základ pre náučnú hru - jej podobu, hádanky a úlohy.
  2. Interaktívna hra
    O zhotovenie jednotlivých prvkov hry - drevené tabuľky a hravé prvky z dreva a tkaného materiálu - sa postarali miestni remeselníci (stolár a výrobkyňa suvenírov). Dobrovoľníci nášho združenia ich doplnili konkrétnymi hádankami, úlohami, obrázkami a ďalšími materiálmi. Prvky náučnej hry boli potom rozmiestnené po mlyne a stali sa jeho trvalou súčasťou.
  3. Predstavenie hry
    Hra bola po prvýkrát predstavená verejnosti počas podujatia Sviatky chleba, hoci pôvodne sme to mali v pláne počas podujatia Noc v mlyne. Hra sa stretla s veľmi dobrou odozvou u detí i dospelých, podobne ako aj spomínaná Noc v mlyne, počas ktorej sme využili kostýmy a lampáše, zhotovené a zakúpené v rámci projektu História hrou.

Výsledky projektu:

Návštevníci môžu absolvovať hru počas prehliadky mlyna so sprievodom alebo individuálne bez sprievodu.


pridané: 16. novembra 2010, zobrazené: 1950 krát

- späť -


Odkazy
odkaz


odkaz


odkaz


Page By Peter Boháčik (c) 2009. XHTML 1.0, CSS 2.0, optimalizované pre rozlíšenie 1024x768 a vyššie
HTML valid CSS valid
(c) Občianske združenie OZVENY 2010