Slovensky
English

Najnovšie fotografie
Nová fotografiaNová fotografiaNová fotografiaNová fotografia

Celoživotné vzdelávanie – cesta ku kvalite pracovnej sily na vidieku

Žiadateľ: Tesco computers s.r.o. Rimavská Sobota
Projekt podporil: Európsky sociálny fond
Rok realizácie: 2005

 

Aktivity projektu:

  1. Vypracovanie systému vzdelávania pre TeleDomy
  2. Audit technickej pripravenosti TeleDomov
  3. Informačná kampaň pre celoživotné vzdelávanie
  4. Vydávanie „Vzdelávacieho mesačníka“
  5. Metodická príprava 9 lektorov z 9 TeleDomov na vyučovanie občanov v oblasti Iinformačných technológií priamo v obciach za pomoci vzdelávacej inštitúcie Tesco computers, s.r.o.
  6. Kurzy výpočtovej techniky - prax lektorov
  7. Akreditácia lektorov a vzdelávacieho centra - TeleDomu

V rámci projektu sa realizovali kurzy výpočtovej techniky pre učiteľov a zamestnancov s nedostatočnými zručnosťami z rôznych inštitúcií a organizácií v 9 TeleDomoch - Divín, Fiľakovo, Halič, Rapovce, Hrachovo, Veľký Blh, Rimavská Seč, Ožďany, Kokava nad Rimavicou. Záujemcovia boli vyškolení v oblastiach: Základy PC a OS Windows, MS Word, MS Excel a Internet.


Kurzy prebiehali v prietoroch počítačovej učebni v Základnej škole Hrachovo

 

Absolventi kurzov získali po úspešnom absolvovaní jednotlivých modulov certifikát akreditovaný Ministerstvom školstva SR.

 


Absolventi kurzov výpočtovej techniky v TeleDome Hrachovo

 

Výsledky projektu:


pridané: 16. novembra 2009, zobrazené: 2661 krát

- späť -


Odkazy
odkaz


odkaz


odkaz


Page By Peter Boháčik (c) 2009. XHTML 1.0, CSS 2.0, optimalizované pre rozlíšenie 1024x768 a vyššie
HTML valid CSS valid
(c) Občianske združenie OZVENY 2010