Slovensky
English

Najnovšie fotografie
Nová fotografiaNová fotografiaNová fotografiaNová fotografia

Leto deťom regiónu

Projekt podporila: Miestna akčná skupina MALOHONT v rámci grantového programu
Región občanom - občania regiónu
Finančný príspevok: 1 660 EUR (50 009,16 SK)
Rok realizácie 2009

 

Prvý tvábor sa na pustatine Zmeškalka neďaleko Hrachova, ktorá sa na 6 dní stala domovom pre 25 detí z rôznych obcí regiónu.

Prvé dva dni sa niesli v znamení vzájomného spoznávania pri tvorivých aktivitách ako bolo batikovanie tričiek či výroba recyklovaného papiera i pri pohybových hrách. Počas tretieho dňa sme absolvovali výlet do areálu Jazdeckého klubu Excel Madon v Rimavskom Brezove, kde sme si zajazdili na koňoch. Ďalší deň sme si to namierili do Drienčan, kde sme navštívili rozprávkové slnečné hodiny a pamätnú faru Pavla Dobšinského. 

Odtiaľ sme sa peši vybrali na Teplý Vrch, kde sme sa do sýtosti vykúpali. V predposledný deň nám remeselné tradície z Klenovca priniesli priamo do tábora členovia občianskeho združenia Rodon Klenovec. Spolu s nimi sme si vyrobili košíky, šperky, obrázky, lampášiky a iné výtvory. Nechýbalo maľovanie na tvár, opekanie, zapálenie vatry a diskotéka.

Tábor sa konal už po štvrtýkrát, tento rok s finančnou podporou MAS MALOHONT a obce Hrachovo za pomoci 12 dobrovoľníkov, bez ktorých by to nešlo.

 


 

O dva týždne neskôr sa konal týždenný tábor s dochádzkou Tvorivé dielne v Rimavských Zalužanoch. Každý táborový deň sa začínal o 9:00 hod. a končil o 16:30 hod.

Desať detí a dve vedúce pracovali rôznymi technikami ako napríklad maľovanie na textil, modelovanie, servítková technika a iné. Každý účastník si vyrobil svojho „kofoláčika“. Aj my sme navštívili Jazdecký klub v Rimavskom Brezove, kde sa deti mohli povoziť na koníkoch. Piatok nás čakalo opekanie v lesíku za dedinou a večerné spanie v priestore bývalej školy. Táborenie sme ukončili v sobotu odovzdaním diplomu, plyšovej kačičky a sladkostí pre každé táborujúce dieťa.

Tábor sa uskutočnil vďaka podpore MAS MALOHONT a obce Rimavské Zalužany.


Letné tábory sme organizovali za pomoci 12 dobrovoľníkov, bez ktorých by to nešlo. Naša vďaka patrí najmä vedúcim  - Gabike, Helke, Heni, Taťke, Vlastičke, Gabimu, Mirke (mne:-), z ktorých každý v tábore odpracoval viac ako 120 hodín bez nároku na odmenu. Ďakujeme aj ďalším našim pomocníkom, pani kuchárke a predsedkyni združenia Elene Kubaliakovej, ktorá sa každý deň starala o bezproblémový chod a stravu pre deti i vedúcich tábora.


pridané: 13. novembra 2009, zobrazené: 2277 krát

- späť -


Odkazy
odkaz


odkaz


odkaz


Page By Peter Boháčik (c) 2009. XHTML 1.0, CSS 2.0, optimalizované pre rozlíšenie 1024x768 a vyššie
HTML valid CSS valid
(c) Občianske združenie OZVENY 2010