Slovensky
English

Najnovšie fotografie
Nová fotografiaNová fotografiaNová fotografiaNová fotografia

Podajme si ruku s počítačom

Projekt podporilo: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
Finančný príspevok: 86 800,- SK
Rok realizácie: 2006

 

Aktivity projektu:

  1. Kurz výpočtovej techniky (akreditovaný MŠ SR) - výučba prebiehala postupne v školiacich priestoroch TeleDomu v budove združenia.
  2. Internet pre všetkých - počas Dní internetu bol internet sprístupnený verejnosti počas celého dňa bezplatne.

V rámci projektu sme zrealizovali 3 kurzy výpočtovej techniky pre zamestnaných aj nezamestnaných z obce Hrachovo a jej okolia.

Absolventi kurzov získali po úspešnom absolvovaní jednotlivých modulov certifikát akreditovaný Ministerstvom školstva SR. Odborným garantom projektu bol Ing. Peter Tóth.

 

Výsledky projektu:


pridané: 13. novembra 2009, zobrazené: 3175 krát

- späť -


Odkazy
odkaz


odkaz


odkaz


Page By Peter Boháčik (c) 2009. XHTML 1.0, CSS 2.0, optimalizované pre rozlíšenie 1024x768 a vyššie
HTML valid CSS valid
(c) Občianske združenie OZVENY 2010